FASTIGHET & ENTREPRENAD

Vi bistår dig när det gäller rådgivning i hyresfrågor, försäljning eller köp av fastigheter, plan- och byggärenden, arrendefrågor, miljöärenden m.m. samt företräder dig i de olika nämnder, myndigheter eller domstolar som kan bli aktuella.


AFFÄRSJURIDIK

Både större och mindre företag har ofta behov av kontinuerlig rådgivning inom skilda områden.

Vi erbjuder stöd vid de frågeställningar som är en del av affärslivets vardag. Vår målsättning är att bistå med proaktiva, konstruktiva och användbara lösningar i syfte att maximera era affärsmöjligheter.


Vi har exemepelvis bred erfarenhet inom olika avtalsrättsliga områden, inte minst kommersiella avtal.

Efter era önskemål bistår vi exempelvis gärna i avtalsprocesser genom att ta fram och granska avtalsutkast och genom att närvara och bistå vid avtalsförhandlingar.TVISTLÖSNING & PROCESSRÄTT

Vi har erfarenhet av tvistelösning och konflikthantering samt företräder regelmässigt klienter i processer vid domstol.


HEDINS

JURISTBYRÅ

HEDINS JURISTBYRÅ KB  -  ARTILLERIGATAN 6 SE 114 51  -  TEL: +4 6 (0)8  7 3 5  3 3  3 8  -  E-POST:  INFO(AT)HEDINSJURISTBYRA.SE

 

ALLMÄNNA UPPDRAGSVILLKOR   -  LEGAL NOTICES  -  PERSONUPPGIFTSHANTERING