Vi som jobbar på Hedins drivs av vår passion för fastighets- och affärsjuridik. Vår passion för våra expertisområden gör att vi alltid kan leverera grundligt genomarbetade och inte sällan innovativa lösningar för just din unika situation. Detta i kombination med en synnerligen hög servicenivå gör oss till en byrå du kan lita på. En trygg juridisk partner helt enkelt - Oavsett om du anlitar oss för ett enskilt ärende eller ingår ett långsiktigt samarbete med oss 

VÅRA KLIENTER

Hedins klienter utgörs av allt från större välrenommerade och välkända företag inom främst den nordiska fastighetsbranschen till mindre kända företag och privatpersoner.


Hedins har exempelvis agerat legal rådgivare åt ett finskt företag vid ett större turistinvesteringsprojekt utanför Kiruna och åt ROSS Arkitektur & Design AB i samband med deras expandering i Spanien. 

HEDINS I SAMHÄLLET

Hedins tar sitt sociala ansvar för samhället samtidigt som vi utnyttjar möjligheten att påverka och driva frågor som är viktiga inte bara för våra klienter och oss själva, utan även för samhället.


Hedins i samhället är en viktig del av byråns affärsverksamhet och handlar om ansvar, kunskap och engagemang. I det dagliga arbetet tar byrån socialt ansvar genom att pro bono erbjuda juridiska tjänster i samarbete med flertalet bibliotek i Stockholm.


Utöver vårt pro Bono arbete stödjer byrån även "RED - Globala fonden för att bekämpa aids"

VÅR HISTORIA

Grunden till det som idag är Hedins Juristbyrå lades 2006 när Rune Hedin (vid tiden nyligen pensionerad från ca 20-års tjänstgöring som föredragande på Regeringsrätten) tillsammans med sin fru Birgitta Hedin (vid tiden nyligen pensionerad från sitt arbete som systemutvecklare och IT-projektledare på flera av Sveriges största försäkringsbolag) startade det företag som senare kom att byta namn till Hedins Juristbyrå.


Byrån grundades inte som en renodlad Juristbyrå utan den initiala avsikten var bland annat att Rune skulle fortsätta arbeta med lite juridiska uppdrag efter att han pensionerats. Det var först sedan sonen Kristoffer 2015 började arbeta i företaget som byrån bytte namn och omvandlades till en renodlad Juristbyrå. Sedan dess har byrån utvecklats i snabb takt och vi agerar idag legal rådgivare åt flertalet företag och privatpersoner inom främst fastighetsjuridikens områden.


Hedins Juristbyrå KB

Besök:  artillerigatan 6

SE- 114 51 Stockholm


info(at)hedinsjuristbyra.se  

Tel: +4 6 (0)8  7 3 5  3 3  3 8


Org.nr:  9 6 9 7 2 2 - 8 6 42

Bankgiro:  4 6 7 - 8 1 4 0