Med bland annat flera stora och kända aktörer på den nordiska fastighetsmarknaden som klienter och samarbetspartners har Hedins en viktig roll i branschen.


Här nedan uppdaterar vi om aktuella händelser, byrånyheter, utvalda klientuppdrag och ämnen i fokus.

NYHETER

NYHET 2019.04.18

Hedins kan stolt presentera en ny samarbetspartner i AN Property Development AB.


Genom samarbetet kommer Hedins bistå AN Property i samband med entreprenader av olika slag även om huvudfokus ligger på husentreprenader. AN Property har exempelvis byggt flera hus som designats av den kända arkitekten Pål ROSS.


Hedins emotser ett för bägge parter givande samarbete.

NYHET 2019.04.08

Hedins kan stolt presentera en ny samarbetspartner i Jurek Rekrytering & Bemanning AB.

Genom samarbetet kommer Hedins agera som en underleverantör till Jurek Rekrytering & Bemanning och stötta i enskilda uppdrag som Jureks kunder kan behöva juridisk hjälp med.


Hedins emotser ett för bägge parter givande samarbete.

NYHET 2019.04.05

Hedins Juristbyrå kan nu med stolthet presentera en ny samarbetspartner i Svensk byggtidning.


Om Svensk byggtidning:


"Svensk byggtidning är magasinet som förverkligar bygg- och fastighetsbranschens krav och behov av en regelbunden rapportering om utveckling inom byggbranschen, arkitekturen, produktionstekniker, materialen, renovering, metoderna och människorna ute i verkligheten.

Med en fullödig erfarenhet från branschen och en stark samverkan med dess aktörer, hämtar vår redaktion hem och förmedlar de bästa och mest intressanta nyheterna och de bästa exemplen från aktuella byggprojekt från framgångsrika aktörer i branschen."


Hedins Juristbyrås jurister kommer att skriva artiklar/krönikor i tidningen och som prenumerant av svensk byggtidning kommer du genom samarbetet att erbjudas mycket förmånlig rabatt hos Hedins Juristbyrå.

NYHET 2019.02.20

Hedins kan stolt presentera en ny samarbetspartner i Berggren & Co fastighetsmäkleri AB. Erik Garpenbeck på Berggren & Co har nyligen på den oberoende bloggen “Hitta mäklare”placerats på plats 16 av totalt ca 7000 mäklare i Sverige. 


Genom samarbetet mellan Hedins Juristbyrå KB och Berggren & Co erbjuds de sistnämndas kunder förmånlig rabatt vid anlitande av Hedins.

NYHET 2018.12.01

Hedins har etablerat ett samarbete med Reklamfirman Andersson Garcia AB


Reklamfirman skapar kommunikationslösningar i digitala och traditionella kanaler. I samarbete med Hedins erbjuds nu alla Reklamfirmans kunder förmånlig rabatt vid anlitande av Hedins

NYHET 2018.10.10

Hedins har etablerat ett samarbete med Hasseltornet Corporation Group AB


Genom samarbetet tillhandahåller Hedins jurister Hasseltornet ett professionellt och effektivt juridisk stöd

NYHET 2018.10.10

Hedins har påbörjat ett samarbete med Kontio Hus AB


Kontio Hus AB är ett dotterbolag till Kontiotuote OY (Kontio) som är världens största timmerhustillverkare och omsätter 57,4 miljoner EUR (2017).


I samarbete med Hedins erbjuds alla kunder hos Kontio hus AB ett professionellt och effektivt juridisk stöd

NYHET 2018.09.28

Hedins har etablerat ett samarbete med Ross Arkitektur & Design AB


"Ross erbjuder egen unik exklusiv design. Vår passion är att skapa dynamiska och energigivande livsmiljöer av bestående kvalité och skönhet som förgyller livet med positiva upplevelser. Varje dag. För alltid."


I samarbete med Hedins erbjuds alla kunder hos ROSS ett professionellt och effektivt stöd vid kontraktsskrivning och andra juridiska utmaningar i samband med ett husprojekt


UPPDRAG

UPPDRAG 2019.04.01

Hedins har rådgivit klient i en tvist mellan klienten och dennes arbetsgivare där arbetsgivaren krävt att en felaktigt utbetald lön ska återbetalas.

UPPDRAG 2019.02.20

Hedins har agerat legal rådgivare åt en hyresvärd i samband med omförhandling/höjning av lokalhyra i en av hyresvärdens lokaler i Bromma i Stockholm.

UPPDRAG 2019.01.03

Hedins har biträtt privatperson i Stockholms tingsrätt i en fordringstvist där det fordrade beloppet uppgår till miljonbelopp

UPPDRAG 2018.11.26

Hedins har agerat legal rådgivare åt ROSS Arkitektur & Design AB vid samarbetsavtalsförhandlingar med ett  företag i samband med ROSS expandering i Spanien

UPPDRAG 2018.11.08

Hedins har biträtt klient med ett överklagande till Mark- och miljödomstolen i ett ärende angående förhandsbesked. Klienten vill få prövat om en sameby är att anse som sakägare på den grunden att de har renbetesmark i närheten av den fastighet på vilken klienten har för avsikt att uppföra två fritidshus

UPPDRAG 2018.08.22

Hedins har biträtt en privatperson i en tvist med Tobin Properties med anledning av att klienten hävt ett förhandsavtal

UPPDRAG 2018.07.03

Hedins har biträtt en privatperson i en tvist i samband med överlåtelse och upplåtelse av fast egendom

UPPDRAG 2018.04.10

Hedins har biträtt HYAB Magneter AB i en tvist angående fordran med anledning av utförd entreprenad. Med hjälp av Hedins undkom HYAB ett krav om drygt 100 000 kr från entreprenören som hade fakturerat mer än vad HYABs företrädare ansåg att man överenskommit.

HEDINS

JURISTBYRÅ

HEDINS JURISTBYRÅ KB  -  ARTILLERIGATAN 6 SE 114 51  -  TEL: +4 6 (0)8  7 3 5  3 3  3 8  -  E-POST:  INFO(AT)HEDINSJURISTBYRA.SE

 

ALLMÄNNA UPPDRAGSVILLKOR   -  LEGAL NOTICES  -  PERSONUPPGIFTSHANTERING