THE TEAM

KRISTOFFER HEDIN

Stockholm - Managing Partner / Innehavare


Direkttelefon: +4 6 (0)8  7 3 5  3 3  3 8

Mobiltelefon: +4 6 (0)7 2 0  1 7 9  2 7 9

E-post: kristoffer.hedin(at)hedinsjuristbyra.se

Språk: Svenska, engelska

Primära verksamhetsområden


Fastighet & bygg samt bolagsrätt & kommerisella avtal. Kristoffer arbetar emellertid även med övriga på byrån förekommande ärendetyper, rättsområden och branscher.Om Kristoffer


Kristoffer Hedin tog sin Jur. Kand examen vid Stockhoms universitet i januari 2013 och arbetade därefter som jurist på Hyresgästföreningen region sydost innan han 2015 började arbeta i Hedins Juristbyrå.


På Hyresgästföreningen ansvarade Kristoffer som ensam jurist för upptagningsområde Norrköping (cirka 11 000 medlemmar) och hade som sin huvudsakliga arbetsuppgift att rådge och biträda (i Hyresnämnden) Hyresgästföreningens medlemmar med alla tänkbara hyresjuridiska ärenden och frågeställningar.


Som innehavare av Hedins Juristbyrå har Kristoffer arbetat främst med fastighets- och affärsjuridiska ärenden av varierande karaktär och komplexitet. Klienter som Kristoffer biträtt och rådgivit är exempelvis:Ross arkitektur & Design AB


Transaktum Oy AB


HYAB Magneter AB


 Kontio Hus AB


Hasseltornet Corporation Group AB
Fritidsintressen


På fritiden är Kristoffer en väldigt aktiv bordtennisspelare och en frekvent gymbesökare. Det är emellertid inte bara bordtennis som lockar utan så gott som alla bollsporter ligger Kristoffer varmt om hjärtat.

Hedins Juristbyrå KB

Besök:  artillerigatan 6

SE- 114 51 Stockholm


info(at)hedinsjuristbyra.se  

Tel: +4 6 (0)8  7 3 5  3 3  3 8


Org.nr:  9 6 9 7 2 2 - 8 6 42

Bankgiro:  4 6 7 - 8 1 4 0