Vi har ett personligt klientfokus utöver det vanliga och vi sätter därför alltid dina intressen och din affär i centrum. Vårt team levererar skräddarsydda lösningar för varje enskilt uppdrag. Dessutom är vi ytterst måna om en god och nära klientdialog och vi återkopplar därför alltid så snart det bara går.

KRISTOFFER HEDIN

Stockholm - Managing Partner / Innehavare


Direkttelefon:  +4 6 (0)8  7 3 5  3 3  3 8

Mobiltelefon:  +4 6 (0)7 2 0  1 7 9  2 7 9

E-post:  kristoffer.hedin(at)hedinsjuristbyra.se

Språk:  Svenska, engelska

IKRAM ASRY

Stockholm - Associate / Biträdande jurist


Direkttelefon:  +4 6 (0)8  7 3 5  3 3  3 8

Mobiltelefon:  +4 6 (0)70  713  7 0  6 6

E-post:  ikram.asry(at)hedinsjuristbyra.se

Språk:  Svenska, engelska

BIRGITTA  HEDIN

Stockholm - CFO / Ekonomiansvarig


Direkttelefon:  +4 6 (0)8  7 3 5   3 3   3 8

E-post:  ekonomi(at)hedinsjuristbyra.se

Språk:  Svenska, engelska

RUNE HEDIN (framliden)

Honorary member, founder / Hedersledamot, grundare


Rune Hedin är medgrundare och hedersledamot av Hedins Juristbyrå. Rune jobbade på advokatbyrå, Riksskatteverket och Kammarrätten i Stockholm innan han de sista 20 åren av sitt arbetsliv arbetade på Regeringsrätten (idag Högsta förvaltningsdomstolen).Hedins Juristbyrå KB

Besök:  artillerigatan 6

SE- 114 51 Stockholm


info(at)hedinsjuristbyra.se  

Tel: +4 6 (0)8  7 3 5  3 3  3 8


Org.nr:  9 6 9 7 2 2 - 8 6 42

Bankgiro:  4 6 7 - 8 1 4 0