Vi sätter dina intressen och din affär i centrum. Vårt team levererar skräddarsydda lösningar för varje enskilt uppdrag

KRISTOFFER HEDIN

Stockholm - Managing Partner / Innehavare


Direkttelefon: +4 6 (0)8  7 3 5  3 3  3 8

Mobiltelefon: +4 6 (0)7 2 0  1 7 9  2 7 9

E-post: kristoffer.hedin(at)hedinsjuristbyra.se

Språk: Svenska, engelska


Läs mer om Kristoffer

IKRAM ASRY

Stockholm - Associate  / Biträdande jurist (konsult)


Direkttelefon: +4 6 (0)8  7 3 5  3 3  3 8

Mobiltelefon: +4 6 (0)70  7 1 3  7 0  66

E-post: ikram.asry(at)hedinsjuristbyra.se

Språk: Svenska, engelska


Läs mer om Ikram

BIRGITTA HEDIN

Stockholm - Financial officer, founder / Ekonomiansvarig, grundare


Direkttelefon: +4 6 (0)8  7 3 5  3 3  3 8

E-post: ekonomi(at)hedinsjuristbyra.se

Språk: Svenska, engelska


RUNE HEDIN (framliden)

Honorary member, founder / Hedersledamot, grundare


Rune Hedin är medgrundare och hedersledamot av Hedins Juristbyrå. Rune jobbade på advokatbyrå, Riksskatteverket och Kammarrätten i Stockholm innan han de sista 20 åren av sitt arbetsliv arbetade på Regeringsrätten (idag Högsta förvaltningsdomstolen).HEDINS

JURISTBYRÅ

HEDINS JURISTBYRÅ KB  -  ARTILLERIGATAN 6 SE 114 51  -  TEL: +4 6 (0)8  7 3 5  3 3  3 8  -  E-POST:  INFO(AT)HEDINSJURISTBYRA.SE

 

ALLMÄNNA UPPDRAGSVILLKOR   -  LEGAL NOTICES  -  PERSONUPPGIFTSHANTERING