NYHETSRUM

UPPDRAG

Vi på Hedins är alltid måna om att vara transparenta. Transparens skapar trygghet. Ett exempel på vår transparens är att vi löpande uppdaterar om avslutade klientuppdrag  VI ARBETAR

FÖR DIG

Med bland annat flera stora och kända aktörer på den nordiska fastighetsmarknaden som klienter och samarbetspartners har Hedins en viktig roll i branschen.


Här nedan uppdaterar vi om utvalda klientuppdrag

UPPDRAG 22 SEPTEMBER 2020

Hedins har agerat legal rådgivare åt klient i samband med en tvist med Folksam angående försäkringsersättning.

UPPDRAG 15 AUGUSTI 2020

Hedins har rådgivit klient som blivit felaktigt uppsagd på ogiltiga grunder.

UPPDRAG 17 JUlI 2020

Hedins har agerat legal rådgivare åt Ross Arkitektur & Design AB i samband med upprättande av handelsagenturavtal.

UPPDRAG 08 JUlI 2020

Hedins har agerat legal rådgivare åt Ross Arkitektur & Design AB i samband med förhandling och tecknande av samarbetsavtal.

UPPDRAG 03 JUlI 2020

Hedins har biträtt och rådgivit klient i samband med en fordringstvist.

UPPDRAG 26 JUNI 2020

Hedins har agerat legal rådgivare åt Qressida Group AB i samband med kvittningsfrågor kopplade till fordringar och skulder vid bolagskonkurs.

UPPDRAG 27 MAJ 2020

Hedins har agerat legal rådgivare åt Qressida Group AB inom frågor rörande bland annat hyrköp.

UPPDRAG 25 MAJ 2020

Hedins har biträtt och agerat legal rådgivare åt Qressida Group AB i samband med registrering av nytt bolagsnamn


UPPDRAG 13 APRIL 2020

Hedins har agerat legal rådgivare åt HYAB Magneter AB i samband med en fordringstvist


UPPDRAG 27 MARS 2020

Hedins har agerat legal rådgivare i en tvist angående hävning av avtal om fiberanslutning


UPPDRAG 02 FEBRUARI 2020

Hedins har rådgivit i en tvist som rört ersättning till aktiebolagsdelägare i samband med att bolaget avyttrats.


UPPDRAG 20 JANUARI 2020

Hedins har rådgivit industrifastighetsägare i Bromma med anledning av en tvist kring en utförd byggnadsrenovering.


UPPDRAG 16 JANUARI 2020

Hedins har rådgivit Ross Arkitektur & Design AB i samband med avtalsförhandlingar avseende sekretessavtal.


UPPDRAG 10 DECEMBER 2019

Hedins har biträtt klient med ett överklagande av förhandsbesked avseende byggnation på en fastighet belägen på Gotland. Förhandsbeskedet rörde mark som är riksintresseskyddad med hänsyn till Försvarsmakten och Swedavias verksamhet på Gotland.


UPPDRAG 22 NOVEMBER 2019

UPPDRAG 15 NOVEMBER 2019

Hedins har rådgivit klient i en tvist angående skada som orsakats av entreprenör i samband med fasadrenovering av en industrifastighet.


UPPDRAG 06 NOVEMBER 2019

Hedins har biträtt klient i en tvist angående felaktigt angiven biyta i en nyproducerad bostadsrätt.


UPPDRAG 20 OKTOBER 2019

Hedins har biträtt klient med att överklaga ett beslut om intensivövervakning med elektronisk kontroll till förvaltningsrätten.


UPPDRAG 30 SEPTEMBER 2019

Hedins klient har, efter överklagan av Ikram Asry på Hedins Juristbyrå, tillerkänts skadestånd av ett homestylingbolag efter att de orsakat en skada på klienten tillhörig egendom i samband med utfört uppdrag. 


UPPDRAG 13 SEPTEMBER 2019

Hedins har biträtt klient i samband med bodelning m m.


UPPDRAG 10 SEPTEMBER 2019

Hedins har agerat legal  rådgivare åt ROSS Arkitektur & Design AB i samband med tecknande av ett "letter of intent"


UPPDRAG 02 AUGUSTI 2019

Hedins har rådgivit i ett ärende angående strandskyddsdispens på en sjötomt på Värmdö.


Ärendet rörde ett eventuellt överklagande av ett kommunalt beslut där de kommunala tjänstemännens förslag var i strid med nämndens slutliga beslut.


Den berörda fastigheten var en sjötomt på ca 10 000 kvm med ett känsligt läge i Stockholms skärgård. Fastigheten innefattade dessutom ett flertal byggnader inom 100 m från stranden. 


UPPDRAG 03 MAJ 2019

Hedins biträder klient som försatts i personlig konkurs på grund av ett åtagande om personligt borgensansvar.


UPPDRAG 01 APRIL 2019

Hedins har rådgivit klient i en tvist mellan klienten och dennes arbetsgivare där arbetsgivaren krävt att en felaktigt utbetald lön ska återbetalas.


UPPDRAG 20 FEBRUARI 2019

Hedins har agerat legal rådgivare åt en hyresvärd i samband med omförhandling/höjning av lokalhyra i en av hyresvärdens lokaler i Bromma i Stockholm.


UPPDRAG 03 JANUARI 2019

Hedins har biträtt privatperson i Stockholms tingsrätt i en fordringstvist där det fordrade beloppet uppgick till miljonbelopp


UPPDRAG 26 NOVEMBER 2018

Hedins har agerat legal rådgivare åt ROSS Arkitektur & Design AB vid samarbetsavtalsförhandlingar med ett  företag i samband med ROSS expandering i Spanien


UPPDRAG 08 NOVEMBER 2018

Hedins har biträtt klient med ett överklagande till Mark- och miljödomstolen i ett ärende angående förhandsbesked. Klienten vill få prövat om en sameby är att anse som sakägare på den grunden att de har renbetesmark i närheten av den fastighet på vilken klienten har för avsikt att uppföra två fritidshus


UPPDRAG 22 AUGUSTI 2018

Hedins har biträtt en privatperson i en tvist med Tobin Properties med anledning av att klienten hävt ett förhandsavtal


UPPDRAG 03 JULI 2018

Hedins har biträtt en privatperson i en tvist i samband med överlåtelse och upplåtelse av fast egendom


UPPDRAG 10 APRIL 2018

Hedins har biträtt HYAB Magneter AB i en tvist angående fordran med anledning av utförd entreprenad. Med hjälp av Hedins undkom HYAB ett krav om drygt 100 000 kr från entreprenören som hade fakturerat mer än vad HYABs företrädare ansåg att man överenskommit 


UPPDRAG 20 MARS 2018

Hedins har framgångsrikt biträtt klient i en tvist angående förlängning av lokalhyresavtal


UPPDRAG 20 NOVEMBER 2017

Hedins har biträtt klient i en köprättslig tvist där klienten bl a hävt ingånget köpeavtal avseende en motorbåt


UPPDRAG 20 MAJ 2017

Hedins har biträtt klient i en tvist med svenska staten angående kränkning av bl a artikel 6 i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna. Hedins biträdde klienten med överklagan till Europadomstolen samt med en skadeståndstalan hos Justitiekanslern.


UPPDRAG 30 DECEMBER 2016

Hedins har framgångsrikt biträtt klient i en tvist angående dolt fel i fastighet. Efter att klienten flyttat in i köpt fastighet upptäcktes relativt omfattande vattenskador. Med hjälp av Hedins förlikades klienten med säljaren om ett belopp som var högre än vad säljaren initialt hade erbjudit klienten


UPPDRAG 20 OKTOBER 2016

Hedins har biträtt klient i en tvist angående förlängning av bostadshyresavtal


KONTAKT

Artillerigatan 6, 114 51 Stockholm

info@hedinsjuristbyra.se

+46 (0)7 3  9 9 8  2 7  9 4

OM FÖRETAGET

Hedins Juristbyrå KB

Registration no 9 6  9 7  2 2 - 8 6  4 2


Billing adress:

Hedins Juristbyrå KB

Artillerigatan 6, SE- 114 51 Stockholm

VAT no 9 6  9 7  2 2  8 6  4 2  0 1
SOCIALA MEDIER

Facebook

Linkedin


För att optimera ditt användande av vår webbplats använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din dator.

Läs mer
Acceptera cookies