Vi arbetar proaktivt för miljön - idag, i morgon och i framtiden!

Vi ska sträva efter att utföra vårt arbete, utnyttja våra lokaler, köpa in vårt material och välja våra leverantörer på ett medvetet sätt, så att vi i förlängningen minskar vår resursanvändning och bidrar till en mer hållbar utveckling. Vi ska även verka för att förebygga föroreningar i det interna arbetet. Vi ska i möjligaste mån väga in miljöhänsyn i alla beslut vi fattar. Följande områden har valts ut och prioriteras särskilt:


  • Minskning av koldioxidutsläpp genom miljömedvetna val vid tjänsteresor


  • Miljömedvetna val av leverantörer och produkter vid inköp.


  • Minskning av energiförbrukningen i våra lokaler.


  • Minskning av avfall och pappersförbrukning.Vi ska efterleva de lagar och krav som gäller avseende miljöfrågor. Det interna miljöarbetet ska utvärderas och revideras kontinuerligt. Miljöarbetet ska även vara konstruktivt.

Artillerigatan 6, 114 51 Stockholm

info@hedinsjuristbyra.se

+46 (0)8  7 3 5  3 3  3 8

För att optimera ditt användande av vår webbplats använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din dator.

Läs mer
Acceptera cookies