Här nedan kan du läsa om hur allt en gång började.....

Grunden till det som idag är Hedins Juristbyrå lades 2006 när Rune Hedin tillsammans med sin fru Birgitta Hedin startade det företag som senare kom att byta namn till Hedins Juristbyrå.


Byrån grundades inte som en renodlad Juristbyrå utan den initiala avsikten var bland annat att Rune skulle fortsätta arbeta med lite juridiska uppdrag efter att han pensionerats. Det var först sedan sonen Kristoffer 2015 började arbeta i företaget som byrån bytte namn och omvandlades till en renodlad Juristbyrå. Sedan dess har byrån utvecklats i snabb takt och vi agerar idag legal rådgivare åt flertalet företag och privatpersoner inom främst fastighetsjuridikens områden. Dessutom består byråns juristteam idag inte bara av Kristoffer utan också av våra duktiga associates Ikram Asry och Ebba Hedin


Artillerigatan 6, 114 51 Stockholm

info@hedinsjuristbyra.se

+46 (0)8  7 3 5  3 3  3 8

För att optimera ditt användande av vår webbplats använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din dator.

Läs mer
Acceptera cookies