MILJÖPOLICY

VI TAR ANSVAR

Ansvarstagande innebär mer än att bara se förändringspotential, problem och risker m m. Ansvarstagande handlar även om att utnyttja förändringspotential, att aktivt minimera risker och att aktivt förebygga och undvika problem. Vi är ansvarstagande på många områden, inte minst miljöområdet. VÄRLDEN ÄR

FÖRÄNDERLIG

Vår värld förändras i snabb takt inom en rad olika områden. Ett av de idag kanske mest debatterade områdena är klimatområdet. Vi vet nog alla att vi kan bidra på vårt lilla sätt och dra vårt strå till stacken. Så även vi på Hedins.Vi ska sträva efter att utföra vårt arbete, utnyttja våra lokaler, köpa in vårt material och välja våra leverantörer på ett medvetet sätt, så att vi i förlängningen minskar vår resursanvändning och bidrar till en mer hållbar utveckling. Vi ska även verka för att förebygga föroreningar i det interna arbetet. Vi ska i möjligaste mån väga in miljöhänsyn i alla beslut vi fattar. Följande områden har valts ut och prioriteras särskilt:


  • Minskning av koldioxidutsläpp genom miljömedvetna val vid tjänsteresor


  • Miljömedvetna val av leverantörer och produkter vid inköp.


  • Minskning av energiförbrukningen i våra lokaler.


  • Minskning av avfall och pappersförbrukning.Vi ska efterleva de lagar och krav som gäller avseende miljöfrågor. Det interna miljöarbetet ska utvärderas och revideras kontinuerligt. Miljöarbetet ska även vara konstruktivt.
KONTAKT

Artillerigatan 6, 114 51 Stockholm

info@hedinsjuristbyra.se

+46 (0)7 3  9 9 8  2 7  9 4

OM FÖRETAGET

Hedins Juristbyrå KB

Registration no 9 6  9 7  2 2 - 8 6  4 2


Billing adress:

Hedins Juristbyrå KB

Artillerigatan 6, SE- 114 51 Stockholm

VAT no 9 6  9 7  2 2  8 6  4 2  0 1
SOCIALA MEDIER

Facebook

Linkedin


För att optimera ditt användande av vår webbplats använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din dator.

Läs mer
Acceptera cookies