Vår expertis

Vi kan fastighetsbranschen

Varje bransch och varje klient har sin unika egenskap och kräver därför särskild kunskap, erfarenhet och förståelse. Åtminstone om man vill skapa bästa möjliga förutsättningar för goda resultat och framgång - vilket vi vill.


Vi fokuserar därför mot det vi är allra bäst på, nämligen fastighetsbranschen. Vi har ett särskilt fokus mot kommersiell fastighetsrätt och där till hörande affärsjuridiska spörsmål.

FASTIGHET & ENTREPRENAD

Vi bistår dig när det gäller rådgivning i hyresfrågor, försäljning eller köp av fastigheter, plan- och byggärenden, arrendefrågor, miljöärenden m.m. samt företräder dig i de olika nämnder, myndigheter eller domstolar som kan bli aktuella.


AFFÄRSJURIDIK

Både större och mindre företag har ofta behov av kontinuerlig rådgivning inom skilda områden.

Vi erbjuder stöd vid de frågeställningar som är en del av affärslivets vardag. Vår målsättning är att bistå med proaktiva, konstruktiva och användbara lösningar i syfte att maximera era affärsmöjligheter.


Vi har exemepelvis bred erfarenhet inom olika avtalsrättsliga områden, inte minst kommersiella avtal.

Efter era önskemål bistår vi exempelvis gärna i avtalsprocesser genom att ta fram och granska avtalsutkast och genom att närvara och bistå vid avtalsförhandlingar.


TVISTLÖSNING & PROCESSRÄTT

Vi har erfarenhet av tvistelösning och konflikthantering samt företräder regelmässigt klienter i processer vid domstol.


KONTAKT

Artillerigatan 6

114 51 Stockholm

info(at)hedinsjuristbyra.se

+ 4 6  8  7 3 5  3 3  3 8
För att optimera ditt användande av vår webbplats använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din dator. Ytterligare information om vilka cookies vi använder och hur du kan stänga av cookies får du genom att klicka på "läs mer" här nedan. Vi rekommenderar dig att läsa informationen

LÄS MER
Acceptera