Legal notices

Vi värnar om din trygghet


Dessa användarvillkor gäller för dig som använder/besöker denna hemsida tillhörande Hedins Juristbyrå KBDet material som tillgängliggörs på Hedins hemsida är endast avsett som allmän information och utgör inte, och skall heller inte användas vid, professionell rådgivning  Eftersom det kan finnas en risk för att materialet inte är uttömmande eller helt uppdaterat, bör det inte läggas till grund för åtgärder eller beslut i avsaknad av juridisk rådgivning. Ni är välkomna att kontakta någon av våra jurister om behov av juridisk rådgivning skulle uppkomma. Hedins Juristbyrå är inte ansvarigt för någon direkt eller indirekt användning av innehållet på denna hemsida.


Hedins Juristbyrå innehar alla rättigheter till innehållet på hemsidan. Distribution, reproduktion, återutsändning, nyutgivning och annat förfogande över eller tillgängliggörande av material på Hedins Juristbyrås hemsida får inte ske utan Hedins Juristbyrås medgivande. Hedins Juristbyrå är inte ansvarigt för tillgång till eller material på annan hemsida som länkas till eller från denna hemsida.

These terms and conditions apply to you who use / visit this website of Hedin's Legal Office KB


The material available on the Hedin law firm's website is for general information only and does not constitute and should not be used for professional advice. As there may be a risk that the material is not exhaustive or completely updated, it should not be used as a basis for action or decision in the absence of legal advice. You are welcome to contact any of our lawyers if there is a need for legal advice. Hedins law firm is not responsible for any direct or indirect use of the content on this website.


Hedins law firm holds all rights to the content on the website. Distribution, reproduction, retransmission, renegotiation and other disposal or availability of material on the Hedin law firm´s website may not be done without the consent of the Hedins Legal Service. Hedins law firm is not responsible for access to or materials on any other website that is linked to or from this website.

För att optimera ditt användande av vår webbplats använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din dator. Ytterligare information om vilka cookies vi använder och hur du kan stänga av cookies får du genom att klicka på "läs mer" här nedan. Vi rekommenderar dig att läsa informationen

LÄS MER
Acceptera