VÅR EXPERTIS 

ENTREPRENAD

RÄTT

Entreprenadområdet är ett område som ständigt är under utveckling. Nya tekniker uppfinns och nya metoder tas fram. För att hantera och samtidigt ta till sig den snabba utveckling som sker krävs en erfaren, proaktiv och samtidigt nyfiken legal rådgivare. Det är vad vi är.VI BYGGER DIN FRAMTID

Vi biträder såväl större som mindre företag samt privatpersoner i samband med byggentreprenader vid uppförande av allt från mindre fritidshus till större byggnader.


Vi biträder även inom plan- och bygg med frågor rörande exempelvis förhandsbesked, bygglov och detaljplaner m m

UPPDRAG

Vi har exempelvis agerat legal rådgivare åt Transaktum AB vid ett större turistinvesteringsprojekt utanför Kiruna och åt Kontio Hus AB i samband med en entreprenadtvist. Även flertalet andra aktörer och privatpersoner har vi rådgivit i frågor som rört exempelvis förhandsbesked, färdigställandeskydd, översiktsplan och entreprenörs samordningsansvar  m m. KONTAKT

Artillerigatan 6, 114 51 Stockholm

info@hedinsjuristbyra.se

+46 (0)7 3  9 9 8  2 7  9 4

OM FÖRETAGET

Hedins Juristbyrå KB

Registration no 9 6  9 7  2 2 - 8 6  4 2


Billing adress:

Hedins Juristbyrå KB

Artillerigatan 6, SE- 114 51 Stockholm

VAT no 9 6  9 7  2 2  8 6  4 2  0 1
SOCIALA MEDIER

Facebook

Linkedin


För att optimera ditt användande av vår webbplats använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din dator.

Läs mer
Acceptera cookies