VÅR EXPERTIS 

FASTIGHETSRÄTTFastighetsmarknaden är sannolikt en av världens viktigaste marknader sett till den betydelse fastigheter har för oss människor. Vi går, står och lever på fastigheter och i byggnader belägna på fastigheter.

FASTIGHETER ÄR VAD VI GÖR

Vi medverkar och rådger vid förvärv och försäljning av såväl enskilda fastigheter som fastighetsbolag. Vi biträder även lokalhyresgäster med rådgivning rörande exempelvis ersättningsfrågor i samband med att hyresavtal sägs upp eller överlåts.  


Vi har även särskild expertis inom nyproduktionsområdet

UPPDRAG

Vi har exempelvis rådgivit flertalet klienter i samband med fastighetsöverlåtelser. Dels vid överlåtelse av hela fastigheter men också vid så kallat arealförvärv, d v s vid köp av del av en fastighet.


Vi har även biträtt flertalet klienter med rådgivning kring komplexa hyresjuridiska spörsmål såväl som med granskning av omfattande förhandsavtal avseende nyproducerade bostäder.
KONTAKT

Artillerigatan 6, 114 51 Stockholm

info@hedinsjuristbyra.se

+46 (0)7 3  9 9 8  2 7  9 4

OM FÖRETAGET

Hedins Juristbyrå KB

Registration no 9 6  9 7  2 2 - 8 6  4 2


Billing adress:

Hedins Juristbyrå KB

Artillerigatan 6, SE- 114 51 Stockholm

VAT no 9 6  9 7  2 2  8 6  4 2  0 1
SOCIALA MEDIER

Facebook

Linkedin


För att optimera ditt användande av vår webbplats använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din dator.

Läs mer
Acceptera cookies