VÅR EXPERTIS 

EU-RÄTT

Vi lever i en global värld idag där vi i allt större utsträckning påverkas av vår omvärld. Detta gäller inte minst inom juridiken och för Sveriges del är därför europarätten relativt central idag. Dessutom blir den hela tiden än mer central i takt med att det tillkomer mer och mer praxis kring europarätten i svenska domstolarEN INTERNATIONELL UTBLICK

Europakonventionen innehåller flertalet mänskliga rättigheter som Sverige och andra stater har åtagit sig att respektera. Vi har erfarenheten som krävs för att stödja dig i en eventuell europarättslig process.


Kontakta oss gärna så berättar vi mer!


UPPDRAG

Vi biträder såväl större som mindre företag samt privatpersoner med frågor som rör internationella rättsförhållanden inom olika branscher. Vi har exempelvis biträtt flertalet klienter i ärenden där Europakonventionen aktuliserats och vi har bistått med upprättande av klagoformulär till Europadomstolen.
KONTAKT

Artillerigatan 6, 114 51 Stockholm

info@hedinsjuristbyra.se

+46 (0)7 3  9 9 8  2 7  9 4

OM FÖRETAGET

Hedins Juristbyrå KB

Registration no 9 6  9 7  2 2 - 8 6  4 2


Billing adress:

Hedins Juristbyrå KB

Artillerigatan 6, SE- 114 51 Stockholm

VAT no 9 6  9 7  2 2  8 6  4 2  0 1
SOCIALA MEDIER

Facebook

Linkedin


För att optimera ditt användande av vår webbplats använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din dator.

Läs mer
Acceptera cookies