Vi biträder såväl större som mindre företag samt privatpersoner i samband med byggentreprenader vid uppförande av allt från mindre fritidshus till större byggnader.


Vi biträder även inom plan- och bygg med frågor rörande exempelvis förhandsbesked, bygglov och detaljplaner m m

UPPDRAG

Vi har exempelvis agerat legal rådgivare åt Transaktum AB vid ett större turistinvesteringsprojekt utanför Kiruna och åt Kontio Hus AB i samband med en entreprenadtvist. Även flertalet andra aktörer och privatpersoner har vi rådgivit i frågor som rört exempelvis förhandsbesked, färdigställandeskydd, översiktsplan och entreprenörs samordningsansvar  m m. 

Artillerigatan 6, 114 51 Stockholm

info@hedinsjuristbyra.se

+46 (0)8  7 3 5  3 3  3 8

För att optimera ditt användande av vår webbplats använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din dator.

Läs mer
Acceptera cookies