Vi medverkar och rådger vid förvärv och försäljning av såväl enskilda fastigheter som fastighetsbolag. Vi biträder även lokalhyresgäster med rådgivning rörande exempelvis ersättningsfrågor i samband med att hyresavtal sägs upp eller överlåts.  


Vi har även särskild expertis inom nyproduktionsområdetUPPDRAG

Vi har exempelvis rådgivit flertalet klienter i samband med fastighetsöverlåtelser. Dels vid överlåtelse av hela fastigheter men också vid så kallat arealförvärv, d v s vid köp av del av en fastighet.


Vi har även biträtt flertalet klienter med rådgivning kring komplexa hyresjuridiska spörsmål såväl som med granskning av omfattande förhandsavtal avseende nyproducerade bostäder.


Artillerigatan 6, 114 51 Stockholm

info@hedinsjuristbyra.se

+46 (0)8  7 3 5  3 3  3 8

För att optimera ditt användande av vår webbplats använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din dator.

Läs mer
Acceptera cookies