Europakonventionen innehåller flertalet mänskliga rättigheter som Sverige och andra stater har åtagit sig att respektera. Vi har erfarenheten som krävs för att stödja dig i en eventuell europarättslig process. Kontakta oss gärna så berättar vi mer!UPPDRAG

Vi biträder såväl större som mindre företag samt privatpersoner med frågor som rör internationella rättsförhållanden inom olika branscher. Vi har exempelvis biträtt flertalet klienter i ärenden där Europakonventionen aktuliserats och vi har bistått med upprättande av klagoformulär till Europadomstolen.


Artillerigatan 6, 114 51 Stockholm

info@hedinsjuristbyra.se

+46 (0)8  7 3 5  3 3  3 8

För att optimera ditt användande av vår webbplats använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din dator.

Läs mer
Acceptera cookies