Verksamhetsområden

Entreprenadrätt & plan- och bygg


Vi biträder såväl större som mindre företag samt privatpersoner i samband med byggentreprenader vid uppförande av allt från mindre fritidshus till större byggnader.


Vi biträder även inom plan- och bygg med frågor rörande exempelvis förhandsbesked, bygglov och detaljplaner m m. Vi har även särskild erfarenhet av ärenden som rör riksintresseskyddade områden.UPPDRAG

Vi har exempelvis agerat legal rådgivare åt Transaktum AB vid ett större turistinvesteringsprojekt utanför Kiruna och åt Kontio Hus AB i samband med en entreprenadtvist. Även flertalet andra aktörer och privatpersoner har vi rådgivit i frågor som rört exempelvis förhandsbesked, färdigställandeskydd, översiktsplan och entreprenörs samordningsansvar  m m. 

För att optimera ditt användande av vår webbplats använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din dator. Ytterligare information om vilka cookies vi använder och hur du kan stänga av cookies får du genom att klicka på "läs mer" här nedan. Vi rekommenderar dig att läsa informationen

LÄS MER
Acceptera