Entreprenadrätt & plan- och bygg

Vår expertis

Vi biträder såväl större som mindre företag samt privatpersoner i samband med byggentreprenader vid uppförande av allt från mindre fritidshus till större byggnader.


Vi biträder även inom plan- och bygg med frågor rörande exempelvis förhandsbesked, bygglov och detaljplaner m m. Vi har även särskild erfarenhet av ärenden som rör riksintresseskyddade områden.UPPDRAG

Vi har exempelvis agerat legal rådgivare åt Transaktum AB vid ett större turistinvesteringsprojekt utanför Kiruna och åt Kontio Hus AB i samband med en entreprenadtvist. Även flertalet andra aktörer och privatpersoner har vi rådgivit i frågor som rört exempelvis förhandsbesked, färdigställandeskydd, översiktsplan och entreprenörs samordningsansvar  m m. 


   Hedins Juristbyrå 

   Artillerigatan 6 

   SE 114 51 Stockholm  

   Sverige

   T: + 4 6  8   7 3 5  3 3  3 8

   E:  info@hedinsjuristbyra.se
För att optimera ditt användande av vår webbplats använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din dator.

Läs mer
Acceptera cookies