Verksamhetsområden

Vår expertis


Här nedan kan du läsa mer om byråns verksamhetsområden.
Entreprenadrätt utgörs av de juridiska frågor som rör utförandet av en entreprenad samt de olika typer av upphandlingar som sker inom ramen för entreprenaden. 


Plan- och byggrätt behandlar frågor som rör förhandsbesked, bygglov, marklov och detaljplaner m m.

Fastighetsrätt är det rättsområde som handlar om regler som rör fast egendom, ägarfrågor och fastighetens nyttjande.


Kommersiell hyresrätt är den del av hyresrättens område som handlar om lokalhyra.

Kommersiell avtalsrätt är det rättsområde som är centralt i de flesta avtalsförhandlingar mellan näringsidkare.

EU-rätten utgörs av Europeiska unionens fördrag, lagstiftning, rättspraxis, internationella avtal och andra akter som har antagits gemensamt av medlemsstaternaFör att optimera ditt användande av vår webbplats använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din dator. Ytterligare information om vilka cookies vi använder och hur du kan stänga av cookies får du genom att klicka på "läs mer" här nedan. Vi rekommenderar dig att läsa informationen

LÄS MER
Acceptera