Eu-rätt

Vår expertis

Europakonventionen innehåller flertalet mänskliga rättigheter som Sverige och andra stater har åtagit sig att respektera. Ingen lag eller annan föreskrift får meddelas i strid med konventionen. Detta är uttryckligen reglerat i svensk grundlag. Några av rättigheterna är rätten till en rättvis rättegång, respekt för privatliv och rätten till yttrandefrihet. Flertalet av dessa rättigheter finns även i den svenska regeringsformen samt i Lissabonfördragets stadga om mänskliga rättigheter.UPPDRAG

Vi biträder såväl större som mindre företag samt privatpersoner med frågor som rör internationella rättsförhållanden inom olika branscher. Vi har exempelvis biträtt flertalet klienter i ärenden där Europakonventionen aktuliserats och vi har bistått med upprättande av klagoformulär till Europadomstolen.
   Hedins Juristbyrå 

   Artillerigatan 6 

   SE 114 51 Stockholm  

   Sverige

   T: + 4 6  8   7 3 5  3 3  3 8

   E:  info@hedinsjuristbyra.se
För att optimera ditt användande av vår webbplats använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din dator.

Läs mer
Acceptera cookies