Verksamhetsområden

EU-rätt


Europakonventionen innehåller flertalet mänskliga rättigheter som Sverige och andra stater har åtagit sig att respektera. Ingen lag eller annan föreskrift får meddelas i strid med konventionen. Detta är uttryckligen reglerat i svensk grundlag. Några av rättigheterna är rätten till en rättvis rättegång, respekt för privatliv och rätten till yttrandefrihet. Flertalet av dessa rättigheter finns även i den svenska regeringsformen samt i Lissabonfördragets stadga om mänskliga rättigheter.UPPDRAG

Vi biträder såväl större som mindre företag samt privatpersoner med frågor som rör internationella rättsförhållanden inom olika branscher. Vi har exempelvis biträtt flertalet klienter i ärenden där Europakonventionen aktuliserats och vi har bistått med upprättande av klagoformulär till Europadomstolen.För att optimera ditt användande av vår webbplats använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din dator. Ytterligare information om vilka cookies vi använder och hur du kan stänga av cookies får du genom att klicka på "läs mer" här nedan. Vi rekommenderar dig att läsa informationen

LÄS MER
Acceptera